Emerald

فضائل الشيعة من كتب الشيعة

Edit
أهلا وسهلاً بكم في قسم فضائل الشيعة:
أضغط لمشاهدة الوثيقة وتحميلها (1)~ الامام الباقر عليه السلام يقول انا من الرافضه:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/2014-02-03_080809.jpg(2)~ الامام علي عليه السلام خير البريه: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/1557647_1479356945620918_2058416288_n.jpg(3)~ حيوا منارات الفدا حيوا الطليعة:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/10150591_645022625578694_4858321004114547754_n.jpg(4)~ سبب تسميتنا الرافضه ان الله سمانا الرافضه:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/%c7%c8%e4%20%c8%c7%d2%20%c7%e1%c7%da%e6%d1%20%d1%c8%e5%20%e1%e5%20%ed%cf%20%ca%e1%ed%de%20%c8%cc%e1%c7%e1%ca%e5%20%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5.jpg(5)~ سبب تسميتنا الرافضه:  --------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/%c7%c8%e4%20%ca%ed%e3%ed%e5%20%c7%e1%e3%d4%d1%df%20%ed%de%e6%e1%20%c7%e4%20%c7%e1%e1%e5%20%ca%ca%c8%cf%e1%20%d5%e6%d1%ca%e5%20%ed%e6%e3%20%c7%e1%de%ed%c7%e3%e5%20%e6%ed%d6%d8%d1%20%c7%e4%20%ed%c7%ca%ed%20%c7%e1%ec%20%ce%e1%de%e5%20%c8%c7%e1%d5%e6%d1%e5%20%c7%e1%ca%ed%20%ca%c8%cf%e1%20%c8%e5%c7%20%e6%c7%e4%20%c8%c7%c8%20%cc%cd%cf%20%da%e1%e3%20%c7%e1%c7%d6%d8%d1%c7%d1%20%ed%dd%ca%cd%20%c8%c7%c8%20%c7%e1%de%d1%e3%d8%e5%20%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5%e5.jpg(6)~ شيعة علي عليه السلام هم الفائزون يوم القيامه: --------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/%c7%c8%e4%20%ca%ed%e3%ed%e5%20%ed%c4%df%cf%20%c7%e4%20%c7%e1%d1%c4%ed%e5%20%da%ed%e4%ed%e5%20%e6%e1%ed%d3%ca%20%c8%c7%e1%e3%e4%c7%e3%20%20%e3%da%ca%e3%cf%20%da%e1%ec%20%c7%e1%cd%cf%ed%cb%20%c7%e1%d5%cd%ed%cd.jpg(7)~ علي عليه السلام وشيعته هم الفائزون يوم القيامه:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/%c7%c8%e4%20%ca%ed%e3%ed%e5%20%ed%c4%df%cf%20%c7%e4%20%c7%e1%d1%c4%ed%e5%20%da%ed%e4%ed%e5%20%e6%e1%ed%d3%ca%20%c8%c7%e1%e3%e4%c7%e3%20%20%e3%da%ca%e3%cf%20%da%e1%ec%20%c7%e1%cd%cf%ed%cb%20%c7%e1%d5%cd%ed%cd.jpg(8)~ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياعلي انك ستقدم على الله وشيعتك راضيين مرضيين ويقدم عليه اعداؤك غضابا مقمحين:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/%c7%c8%e4%20%ca%ed%e3%ed%e5%20%ed%c4%df%cf%20%c7%e4%20%e1%e1%e5%20%cd%cf.jpg(9)~ قرو عين ياشيعه فانكم الفائزون:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/%c7%c8%e4%20%ca%ed%e3%ed%e5%20%ed%c4%df%cf%20%da%e1%ec%20%c7%e4%20%c7%e1%d4%c7%c8%20%c7%e1%c7%e3%d1%cf%20%cd%d5%e1%ca%20%d1%c4%e6%ed%c7%ca%e5%20%dd%ed%20%c7%e1%ed%de%d9%e5.jpg(10)~ واستعينو بالصبر والصلوات:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/%c7%c8%e4%20%ca%ed%e3%ed%e5%20%ed%c4%df%cf%20%c7%e4%20%c7%e1%d1%c4%ed%e5%20%da%ed%e4%ed%e5%20%e6%e1%ed%d3%ca%20%c8%c7%e1%e3%e4%c7%e3%20%20%e3%da%ca%e3%cf%20%da%e1%ec%20%c7%e1%cd%cf%ed%cb%20%c7%e1%d5%cd%ed%cd.jpg(11)~ قال السجاد ع اذا قام قائمنا اذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/tajsim/%c7%c8%e4%20%ca%ed%e3%ed%e5%20%ed%c4%df%cf%20%c7%e4%20%e1%e1%e5%20%cd%cf.jpg(12)~ حب الامام الباقر عليه السلام لشيعته ودعاؤه لهم بادعيته:
--------------------------------------------------------------------------------------------------

0 التعليقات:

إرسال تعليق