Emerald

ألخمس

Edit
أهلاً وسهلاً بكم في قسم ألخمس:
_______________________________________________

http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/alkhoms/%c7%e1%c7%e3%c7%e3%20%da%e1%ed%20%df%c7%e4%20%ed%c7%ce%d0%20%c7%e1%ce%e3%d3%20%dd%ed%20%ce%e1%c7%dd%ca%e5.jpg (1)~ الامام علي ع كان ياخذ الخمس في خلافته% ألبيهقي:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/alkhoms/%c7%e1%ce%e3%d3%20%dd%ed%20%df%ca%c8%20%c7%e1%da%e3%d1%ed%e5.jpg(2)~ الخمس في كتب العمريه% بن كثير القرشي: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wathaieq.comyr.com/wathaieq/sina/alkhoms/%c7%e1%ce%e3%d3%20%e3%e4%20%c7%e5%c7%e3%20%d5%cd%c7%cd%20%c7%e1%d3%e4%e5.jpg(3)~ الخمس من اهام صحاح السنه % صحيح البخاري: 0 التعليقات:

إرسال تعليق